@article{Borowiecki:1984,
  author  = "M. Borowiecki",
  title   = "O wielomianie per-charakterystycznym multigrafów",
  journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej : 10 lat przyjaźni i współpracy Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze z Politechniką w Ilmenau",
  volume  = "nr 75",
  pages   = "93--99",
  year    = "1984",
  note    = "Redakcja Wydaw. Uczelnianych Wyższej Szkoły Inżynierskiej, Zielona Góra",
}