@article{Zegzuła-Nowak:2009,
  author  = "J. Zegzuła-Nowak",
  title   = "Postawa homo ethicus jako ideał etyczny w koncepcji filozoficznej Henryka Elzenberga",
  journal = "Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym : Etyka w życiu gospodarczym",
  volume  = "tom 12, nr 1",
  pages   = "61--68",
  year    = "2009",
  note = "",
}