@article{Wysokowski:2009,
  author  = "A. Wysokowski and J. Marcinowski and A. Juszczyk",
  title   = "Realizacja próbnych obciążeń budowli komunikacyjnych",
  journal = "Budownictwo Lubuskie : Biuletyn Lubuskiej Izby Budownictwa",
  volume  = "nr 1",
  pages   = "25--26",
  year    = "2009",
  note    = "Biuro Lubuskiej Izby Budownictwa, Zielona Góra",
}