@article{Eckert:2009,
  author  = "W. Eckert and K. Garbacz",
  title   = "Rewitalizacja zielonogórskiej starówki. Szanse - problemy - zagrożenia",
  journal = "Studia Zielonogórskie",
  volume  = "tom 15",
  pages   = "33--54",
  year    = "2009",
  note = "",
}