@article{Eckert:2010,
  author  = "W. Eckert",
  title   = "Architektura obronna województwa lubuskiego. O potrzebie badań i możliwości wykorzystania do współczesnych celów",
  journal = "Kurier Konserwatorski",
  volume  = "nr 6",
  pages   = "28--33",
  year    = "2010",
  note    = "Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Warszawa",
}