@article{Macała:2009,
  author  = "J. Macała",
  title   = "Polityka czy postpolityka: wymiar konfliktów na obecnej polskiej scenie politycznej",
  journal = "Disputatio",
  volume  = "T. 9, nr 1",
  pages   = "137--149",
  year    = "2009",
  note    = "Ośrodek Analiz Polityczno-Prawnych, Gdańsk",
}