@article{Urbanowski:1983,
  author  = "K. Urbanowski",
  title   = "O możliwości występowania stanów nietrwałych w układzie fizycznym",
  journal = "Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze : Fizyka",
  volume  = "Z. 2",
  pages   = "117--138",
  year    = "1983",
  note = "",
}