@article{Urbanowski:1981,
  author  = "K. Urbanowski",
  title   = "O "quasi-potencjale" kierującym ewolucją czasową wyróżnionej składowej wektora stanu",
  journal = "Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze : Fizyka",
  volume  = "nr 1 (9)",
  pages   = "31--44",
  year    = "1981",
  note = "",
}