@article{Krupińska:2009,
  author  = "I. Krupińska",
  title   = "Przydatność chlorków poliglinu w oczyszczaniu wód podziemnych",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 136 (16)",
  pages   = "63--73",
  year    = "2009",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}