@article{Ogiołda:2009,
  author  = "E. Ogiołda and M. Kołoszyc",
  title   = "Ocena hydrauliczna warunków pracy istniejącej sieci wodociągowej w Krośnie Odrzańskim",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 136 (16)",
  pages   = "166--175",
  year    = "2009",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}