@article{Asani:2010,
  author  = "A. Asani",
  title   = "Stan wałów przeciwpowodziowych w rejonie miasta Nowa Sól",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 137 (17)",
  pages   = "102--111",
  year    = "2010",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}