@article{Piontek:2010,
  author  = "M. Piontek and K. Bednar",
  title   = "Biodeteriogenne grzyby w kopalniach węgla kamiennego",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 138 (18)",
  pages   = "57--64",
  year    = "2010",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}