@article{Wasylewicz:2010,
  author  = "R. Fruzińska",
  title   = "Właściwości fizyczno-chemiczne gleb terenu przemysłu metalowego",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 138 (18)",
  pages   = "146--157",
  year    = "2010",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}