@article{Papacz:2009,
  author  = "W. Papacz",
  title   = "Własności dynamiczne resorów kompozytowych",
  journal = "Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów : mechanika, ekologia, bezpieczeństwo, mechatronika = Proceedings of the Institute of Vehicles",
  volume  = "nr 2(74)",
  pages   = "73--80",
  year    = "2009",
  note    = "Politechnika Warszawska, Warszawa",
}