@article{Farnicka:2010,
  author  = "M. Farnicka",
  title   = "Jaki uczeń? Znaczenie przyjętego paradygmatu natury człowieka w wychowaniu",
  journal = "Studia z Teorii Wychowania",
  volume  = "nr 1",
  pages   = "151--160",
  year    = "2010",
  note = "",
}