@article{D±browska-Burkhardt:2010,
  author  = "J. D±browska-Burkhardt",
  title   = "Zielonogórskie procesy czarownic jako symbol złej magii i przes±dów",
  journal = "Studia Zielonogórskie",
  volume  = "tom 16",
  pages   = "33--52",
  year    = "2010",
  note = "",
}