@article{Młodzik:2010,
  author  = "L. Młodzik",
  title   = "Racjonalność vs. nieracjonalność zachowań politycznych obywateli",
  journal = "Disputatio",
  volume  = "Tom XI",
  pages   = "297--307",
  year    = "2010",
  note    = "Ośrodek Analiz Polityczno-Prawnych, Gdańsk",
}