@article{Drzewiński:2010,
  author  = "A. Drzewiński and M. Zubaszewska",
  title   = "Solvation force for systems in a square-like geometry",
  journal = "Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej = Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science",
  volume  = "nr 2(9)",
  pages   = "43--48",
  year    = "2010",
  note    = "Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa",
}