@article{Dudra:2010,
  author  = "S. Dudra and P. Pochyły",
  title   = "¬ródła nacjonalizmu kurdyjskiego w Turcji",
  journal = "In Gremium. Studia nad Histori±, Kultur± i Polityk±",
  volume  = "Tom 4",
  pages   = "111--125",
  year    = "2010",
  note    = "Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra",
}