@article{Pochyły:2011,
  author  = "P. Pochyły",
  title   = "Turcja pierwszym islamskim państwem w UE? Skutki potencjalnej akcesji",
  journal = "Młody Politolog",
  volume  = "Nr 1",
  pages   = "151--163",
  year    = "2011",
  note = "",
}