@article{Ruszczyńska:2010,
  author  = "M. Ruszczyńska",
  title   = "Władysław Syrokomla - poeta kresowej prowincji",
  journal = "Studia Kresowe",
  volume  = "Tom1",
  pages   = "131--145",
  year    = "2010",
  note = "",
}