@article{Hawrysz:2010,
  author  = "M. Hawrysz",
  title   = ""Zwier¶ciadłko panienek chrystyjańskich" Marcina Czechowica (1532-1613) - między norm± a realizacj± gatunku",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury",
  volume  = "zeszyt 65",
  pages   = "9--26",
  year    = "2010",
  note = "",
}