@article{Jędrczak:2010,
  author  = "A. Jędrczak and D. Królik",
  title   = "Wpływ stopnia rozdrobnienia kolb kukurydzy na wydajnośc procesu fermentacji",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 140 (20)",
  pages   = "83--92",
  year    = "2010",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}