@article{Jędrczak:2011,
  author  = "A. Jędrczak and D. Królik",
  title   = "Wpływ rozdrobnienia makulatuty oraz odpadów kuchennych na wydajność procesu fermentacji metanowej",
  journal = "Annual Set the Environmental Protection",
  volume  = "T. 13 cz.1",
  pages   = "619--634",
  year    = "2011",
  note    = "Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, Koszalin",
}