@article{Ogiołda:2010,
  author  = "E. Ogiołda",
  title   = "Charakterystyka hydrologiczna jeziora Trześniowskiego i jeziora Łagowskiego (woj. lubuskie)",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 140 (20)",
  pages   = "33--41",
  year    = "2010",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}