@article{Piontek:2010,
  author  = "M. Piontek and K. Łuszczyńska and A. Awińska-Więckowska",
  title   = "Plankton jako wskaźnik klasy czystości wody",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 140 (20)",
  pages   = "50--73",
  year    = "2010",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}