@article{Ziembicki:2010,
  author  = "P. Ziembicki and J. Bernasiński",
  title   = "Pozyskiwanie energii słonecznej w warunkach zabudowy miejskiej",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 140 (20)",
  pages   = "120--132",
  year    = "2010",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}