@article{Krupińska:2010,
  author  = "I. Krupińska",
  title   = "Warunki efektywnego procesu koagulacji - przegląd literatury",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 140 (20)",
  pages   = "152--163",
  year    = "2010",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}