@article{Sadecka:2011,
  author  = "Z. Sadecka and E. Płuciennik-Koropczuk",
  title   = "Frakcje ChZT ścieków w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni",
  journal = "Annual Set the Environmental Protection",
  volume  = "T. 13 cz.2",
  pages   = "1157--1172",
  year    = "2011",
  note    = "Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, Koszalin",
}