@article{Myszograj:2011,
  author  = "S. Myszograj",
  title   = "Produkcja metanu wskaźnikiem oceny biodegradowalności substratów w procesie fermentacji metanowej",
  journal = "Annual Set the Environmental Protection",
  volume  = "T. 13 cz.2",
  pages   = "1245--1259",
  year    = "2011",
  note    = "Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, Koszalin",
}