@article{Jachimko:2011,
  author  = "B. Jachimko and M. Kasprzak",
  title   = "Zmiany składu chemicznego wód kopalnianego zbiornika zapadliskowego",
  journal = "Annual Set the Environmental Protection",
  volume  = "T. 13 cz.2",
  pages   = "1753--1765",
  year    = "2011",
  note    = "Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, Koszalin",
}