@article{Farnicka:2011,
  author  = "M. Farnicka",
  title   = "Cele wychowania w świetle ponowoczesności. Współczesne wyznaczniki uwarunkowań interpretacji celów wychowania",
  journal = "Studia z Teorii Wychowania",
  volume  = "tom II, nr 1",
  pages   = "126--138",
  year    = "2011",
  note = "",
}