@article{Szary:2010,
  author  = "A. Szary",
  title   = "Generacja cz±stek w niedipolowym polu magnetycznym gwiazdy neutronowej",
  journal = "Częstochowski Kalendarz Astronomiczny",
  volume  = "R. 6",
  pages   = "183--192",
  year    = "2010",
  note    = "Częstochowski Oddział PTMA, Częstochowa",
}