@article{Konstańczak:2010,
  author  = "S. Konstańczak",
  title   = "Pozwolić im odejść. Moralny i społeczny sens opieki hospicyjnej",
  journal = "Archeus",
  volume  = "T. 11",
  pages   = "15--27",
  year    = "2010",
  note = "",
}