@article{Sadecka:2011,
  author  = "Z. Sadecka and E. Płuciennik-Koropczuk and A. Sieciechowicz",
  title   = "Modele biokinetyczne ASM",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 141 (21)",
  pages   = "113--125",
  year    = "2011",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}