@article{Krupińska:2011,
  author  = "I. Krupińska",
  title   = "Koagulanty wstępnie zhydrolizowane",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 141 (21)",
  pages   = "126--137",
  year    = "2011",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}