@article{Andrynowska:2011,
  author  = "A. Andrynowska and T. Klekiel",
  title   = "Application of INA122 amplifier to measure of EMG signals",
  journal = "Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Politechniki Šl±skiej : Aktualne problemy biomechaniki",
  volume  = "Z. 5",
  pages   = "7--12",
  year    = "2011",
  note    = "Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, Gliwice",
}