@article{Ilciów:2011,
  author  = "A. Ilciów and W. H³adkiewicz",
  title   = "Struktura metodologiczna nauki o polityce",
  journal = "Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne",
  volume  = "vol. 31",
  pages   = "9--17",
  year    = "2011",
  note = "",
}