@article{Pochyły:2012,
  author  = "P. Pochyły",
  title   = "Kurdowie w Iraku na przestrzeni wieków",
  journal = "Przegląd Narodowościowy = Journal of Nations",
  volume  = "nr 1",
  pages   = "41--68",
  year    = "2012",
  note = "",
}