@article{Pochyły:2011,
  author  = "P. Pochyły",
  title   = "Kurdowie iraccy wobec inwazji na Irak w 2003 roku",
  journal = "Studia Bliskowschodnie",
  volume  = "nr 1",
  pages   = "123--135",
  year    = "2011",
  note = "",
}