@article{Gortych:2011,
  author  = "M. Gawron",
  title   = "Metody symulacji statycznej sieci gazowej",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. In¿ynieria ¦rodowiska",
  volume  = "nr 144 (24)",
  pages   = "40--47",
  year    = "2011",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}