@article{Gortych:2011,
  author  = "M. Gortych and K. Przybyła and Z. Lipnicki",
  title   = "Warunki przepływu spalin w kominie a kwasowy punkt rosy",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 144 (24)",
  pages   = "48--59",
  year    = "2011",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}