@article{Wasylewicz:2011,
  author  = "R. Fruzińska",
  title   = "Kanalizacja bytowo-gospodarcza na przykładzie miejscowości Jemiołów. Część I. Zasady obliczania sieci",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 144 (24)",
  pages   = "60--69",
  year    = "2011",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}