@article{Ogiołda:2011,
  author  = "E. Ogiołda and T. Powęski",
  title   = "Obliczenia symulacyjne sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Głogowa",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 144 (24)",
  pages   = "81--91",
  year    = "2011",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}