@article{Pochyły:2012,
  author  = "P. Pochyły",
  title   = "Federacja w Iraku a kwestia kurdyjska",
  journal = "Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne",
  volume  = "vol. 33",
  pages   = "36--49",
  year    = "2012",
  note = "",
}