@article{Mrówczyńska:2012,
  author  = "M. Mrówczyńska",
  title   = "Metody sztucznej inteligencji w zastosowaniu do przekształcenia układu współbieżnych",
  journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska",
  volume  = "Nr 283",
  number  = "z.59 (nr 1/2012/II)",
  pages   = "207--216",
  year    = "2012",
  note    = "Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej",
}