@article{Dylewski:2012,
  author  = "R. Dylewski and J. Adamczyk and J. Zarębska",
  title   = "Environmental benefits resulting from the reduction of heating energy demand in buildings",
  journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie = Scientific Journals Maritime University of Szczecin",
  volume  = "Nr 31 (103)",
  pages   = "67--72",
  year    = "2012",
  note    = "Akademia Morska, Szczecin",
}