@article{Kostecki:2012,
  author  = "J. Kostecki and R. Fruzińska",
  title   = "Ochrona gleb w świetle prawa krajowego i europejskiego",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 146 (26)",
  pages   = "5--14",
  year    = "2012",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}