@article{Wasylewicz:2012,
  author  = "R. Fruzińska and J. Kostecki",
  title   = "Kanalizacja bytowo-gospodarcza na przykładzie miejscowości Jemiołów. Część II Przepompownie ścieków",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 146 (26)",
  pages   = "15--24",
  year    = "2012",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}