@article{Myszograj:2012,
  author  = "S. Myszograj",
  title   = "Wpływ dezintegracji termicznej na szybkość biodegradacji odpadów organicznych",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 147 (27)",
  pages   = "77--85",
  year    = "2012",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}